5

NIPY : 992 055 001
Nama : Drs. Anwar Sobari
Jabatan : Kepala Sekolah
NIPY : 992 055 002
Nama : Wiwin Winarti,S.Ag
Jabatan : Guru Kelas IIA
NIPY : 992 055 003
Nama : Irianto, S.Pd
Jabatan : Guru Bidang Studi, Guru BK
NIPY : 992 055 004
Nama : Susy Purwantiningtyas, S.Sos
Jabatan : Guru Kelas IIB
NIPY : 992 055 005
Nama : Anna Nurjanah D., SH
Jabatan : Guru Kelas VI, KTU
NIPY : 992 055 006
Nama : Siti Khofsoh
Jabatan : Guru Kelas I
NIPY : 992 055 009
Nama : Ade Novrie Masita
Jabatan : Guru Kelas IIIA
NIPY : 992 055 011
Nama : Okti Hidayati, S.Ag
Jabatan : Guru PAI
NIPY : 992 055 015
Nama : Nining Setiyorini, S.Pd
Jabatan : Guru Kelas IV
NIPY : 992 055 017
Nama : Miftahul Aziz, SE
Jabatan : Guru Kelas V, Kurikulum
NIPY : 992 055 020
Nama : Septian Tri Cahyono, S.Pd
Jabatan : Guru Penjaskesrek, Sarpras
NIPY : 992 055 021
Nama : Rachmawati, S.Pt
Jabatan : Guru Bidang Studi, UKS
NIPY : 992 055 022
Nama : Reda Rendha D, S.Pd
Jabatan : Guru Bidang Studi, Administrasi
NIPY : 992 055 023
Nama : Umi Naharia, S.Pd
Jabatan : Guru Kelas I
NIPY : 992 055 024
Nama : Duwi Hartanti, S.Pd
Jabatan : Guru IIIB
NIPY : 992 055 025
Nama : Imron Hamami, SS
Jabatan : Guru B. Arab, Kesiswaan